Formalności przy pozyskiwaniu dofinansowania cię zniechęcają? Dla Twojej wygody nawiązaliśmy współpracę z firmą DIALEXI, która przeprowadzi za Ciebie cały proces! Skontaktuj się już dziś i przejdź profesjonalny kurs z lakiernictwa! 

Kontakt:

www.dialexi.pl

https://www.facebook.com/DialexiCentrumSzkoleniowe...​NOWE MOŻLIWOŚCI NA DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI SWOICH PRACOWNIKÓW!


Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

W ramach RPO rozpoczęto uruchamianie tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF) tj. schematów dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników (nie dotyczy województwa mazowieckiego i pomorskiego). PSF oparte są na podejściu popytowym, pozwalającym na proste i szybkie finansowanie usług rozwojowych wybranych samodzielnie przez przedsiębiorcę i odpowiadających na jego indywidualne potrzeby rozwojowe.

Ogólne ramy funkcjonowania Podmiotowych Systemów Finansowania uregulowane zostały zawarte w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020. Szczegółowe zasady i procedury ubiegania się o środki oraz ich rozliczania są określane na poziomie każdego z RPO.

Kliknij i sprawdź możliwości uzyskania dofinansowania na usługi rozwojowe w poszczególnych województwach.

Jak uzyskać dotacje? Krok po kroku…

Procedura przyznania dofinansowania  trwa maksymalnie 14 dni kalendarzowych.

USŁUGA ROZWOJOWA

Jak przebiega realizacja Usług Rozwojowych?

Pracownika na Usługę Rozwojową kieruje pracodawca.

ETAP I – wybierz Usługę Rozwojową

1. Wybierz usługę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb dostępną w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

2. Wygeneruj kartę Usługi Rozwojowej  (Drukuj do PDF).

3. Znajdź operatora BUR w swoim województwie klikając TUTAJ

4. Wypełniony formularz zapisz na komputerze i wyślij na adres email wybranego operatora lub zanieś osobiście (najlepiej skontaktować się wcześniej telefonicznie z operatorem) w terminie naboru wniosków.
(Pamiętajcie by w mailu załączyć jedynie kompletny formularz zgłoszeniowy.)

ETAP II – weryfikacja i przyznanie wsparcia

1. Operator weryfikuje i zatwierdza formularz zgłoszeniowy.

2. Zostajesz poinformowany o możliwości zawarcia umowy wsparcia (otrzymujesz promesę)

3. Podpisujesz umowę i operator wystawia Ci zaświadczenie udzielonej pomocy de minimis (jeśli dotyczy).

Etap III – realizujesz Usługę Rozwojową

1. Zarejestruj swoją firmę i profil pracownika w Bazie Usług Rozwojowych.

2. Dokonaj zgłoszenia na wybraną Usługę Rozwojową.

3. Weź udział w wybranej Usłudze Rozwojowej.

Etap IV – czas na ocenę i refundację

1. Wypełnij ankietę oceniającą usługę, która mieści się w Bazie Usług Rozwojowych.

2. Przedstawiasz operatorowi dokumenty rozliczeniowe (faktura, potwierdzenie płatności,potwierdzenie uczestnictwa w Usłudze Rozwojowej)

3. Operator dokonuje refundacji poniesionych przez Ciebie kosztów.


DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z URZĘDU PRACY!

Szkoła lakiernicza Pro-Painter została wprowadzona do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem: 2.30/00055/2017