​Pro-Painter Next Step to szansa dla najlepiej rokujących absolwentów naszych szkoleń.

W porozumieniu z naszymi partnerami, „prymusi” mają szansę odbyć płatny staż w warsztatach lakierniczych. 

Szczegóły wkrótce...