Cykl weekedowych szkoleń mających na celu przygotowanie uczestnika do samodzielnej pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. Poziom 1 - Pomocnik lakiernika (1 x teoria, 2 x praktyka), Poziom 2 - Lakiernik (3 x praktyka), Poziom 3 - Polerowanie i korekta lakieru (10h), Poziom 4 - Lakierowanie 3CT (1 x praktyka) Poziom 5 - SMART/SPOT Repair (1 x praktyka)

OFERTA SZKOLEŃ POZIOM 1 - POMOCNIK LAKIERNIKA 

(1 x teoria, 2 x praktyka) 

Część teoretyczna: Pomocnik lakiernika Fresh

Dwudniowe szkolenie teoretyczne dla osób,

które są na samym początku lakierniczej drogi. Doświadczeni szkoleniowcy

przybliżą wszystkie podstawowe informacje dotyczące kultury

lakierniczej. Zapoznają także ze schematem napraw, podstawowym sprzętem,

budową chemiczną i procesami zachodzącymi w materiałach lakierniczych.

Opis szkolenia:

Kurs ma za zadanie przekazać podstawową wiedzę na temat: środowiska

lakierniczego, zasad funkcjonowania lakierni, wykorzystywanych

materiałów wraz z podziałem chemicznym. Szkolenie jest w 100%

teoretyczne, zakończone testem sprawdzającym i certyfikatem

potwierdzającym zdobyte umiejętności.

Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia:
- Zapoznanie się z zasadami BHP w lakierni samochodowej i strefach przygotowawczych
- Znajomość procedur ochrony środowiska w warsztacie lakierniczym
- Zapoznanie się z budową lakierni i stref przygotowawczych
- Poznanie podstawowych procesów technologicznych przy naprawach pojazdów
- Dobór materiałów lakierniczych w zależności od rodzaju napraw
- Dobór właściwych materiałów ściernych i urządzeń szlifierskich
- Dobór pistoletu lakierniczego

- Zapoznanie się z obsługą wyposażenia lakierni (promienniki

podczerwieni, kabiny lakiernicze, sprzęt dodatkowy) wykorzystywanym przy

naprawach pojazdów
- Znajomość chemicznej budowy produktu i jego wpływu na proces lakierowania

Informacje szczegółowe:
Termin:
Miejsce: Centrum Szkoleniowe Komorniki k. Poznania
Czas trwania kursu: 2 dni
Wielkość grupy: 4 osoby
Struktura kursu: TEORIA – 100%

Cena szkolenia obejmuje:
- ubezpiecznie
- szkolenie i opiekę trenera przez cały czas trwania kursu
- catering (obiad, przerwa kanapkowa, ciepłe i zimne napoje podczas przerw)
- materiały szkoleniowe
- certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności

Więcej informacji i zapisy: szkolenia@pro-painter.pl

Zapraszamy do kontaktu!

Część praktyczna: Pomocnik lakiernika I

Opis szkolenia:​

Kurs ma pomóc młodym adeptom w poznaniu właściwych kroków, metod i produktów

potrzebnych do skutecznego przygotowania pojazdu w ramach pomocy

profesjonalnie wyszkolonemu lakiernikowi. Szczególny nacisk postawiono

na doskonalenie umiejętności praktycznych (80% kursu). Szkolenie

obejmuje etapy: od wstępnego mycia pojazdu, odtłuszczania, podstawowego

maskowania i zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Kurs zakończony testem sprawdzającym i certyfikatem potwierdzającym zdobyte umiejętności.

Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia
:
- Właściwy dobór środków ochrony osobistej oraz znajomość procedur BHP w warsztacie lakierniczym.
- Znajomość procedur ochrony środowiska w warsztacie lakierniczym.
- Proces lakierowania fabrycznego (OEM) a lakierowanie refinishowe.
- Określenie rodzaju i identyfikacja podłoża.
- Dokonywanie oceny uszkodzenia.

- Dobór metody przygotowania powierzchni w zależności od rodzaju powierzchni (nowy element - kataforeza, element uszkodzony z istniejącą powłoką lakierniczą, element
z powłoką krytyczną – produkt 1K lub termoplastyczny, element ze śladami korozji).
- Czyszczenie pojazdu przed naprawą (skład chemiczny, rodzaje i właściwy dobór zmywaczy do przygotowania powierzchni).
- Dobór właściwych materiałów ściernych i urządzeń szlifierskich w procesie przygotowania powierzchni).
- Skuteczne wykorzystanie wszystkich materiałów przygotowawczych.
- Prawidłowa obsługa wyposażenia lakierni (promienniki podczerwieni, kabiny lakiernicze).
- Techniki maskowania i materiały maskujące.
- Dobór pistoletu lakierniczego – rodzaje (RP, HVLP), dobór dyszy, sposób aplikacji.
- Prawidłowy dobór zabezpieczenia antykorozyjnego - zastosowanie i prawidłowa aplikacja.

Informacje szczegółowe:
Termin
Miejsce: Centrum Szkoleniowe Komorniki k. Poznania
Czas trwania kursu: 2 dni
Wielkość grupy: max. 4 osoby – 1 trener szkolący
Struktura kursu - teoria 20% praktyka - 80%


Cena szkolenia obejmuje:
- ubezpieczenie
- szkolenie i opiekę trenera przez cały czas trwania kursu
- catering (obiad, przerwa kanapkowa, ciepłe i zimne napoje podczas przerw)
- kombinezon lakierniczy i półmaska lakiernicza (po szkoleniu dla uczestnika)
- koszulka Pro-Painter
- materiały szkoleniowe
- certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności

Część praktyczna: Pomocnik lakiernika II

Opis szkolenia:

Kurs ma pomóc młodym adeptom w poznaniu

właściwych kroków, metod i produktów potrzebnych do skutecznego

przygotowania pojazdu w ramach pomocy profesjonalnie wyszkolonemu

lakiernikowi. Szczególny nacisk postawiono na doskonalenie umiejętności

praktycznych (80% kursu). Szkolenie obejmuje etapy: wybór materiałów

poliestrowych do konkretnych napraw, prawidłowe dozowanie, aplikacja i

obróbka. Sposoby izolacji poliestrów. Szkolenie zakończone testem

sprawdzającym (praktycznym).
- Właściwy dobór środków ochrony osobistej oraz znajomość procedur BHP w warsztacie lakierniczym.
- Rodzaje szpachlówek i ich dobór do rodzaju i wielkości naprawianego elementu
- Dobór papierów ściernych i gradacji do obróbki
- Dobór sprzętu do obróbki
- Przygotowanie powierzchni pod szpachlowanie
- Aplikacja szpachlówek
- Szpachlowanie wypełniające
- Szpachlowanie wykańczające
- Obróbka szpachlówki
- Aplikacja i obróbka szpachlówek natryskowych
- Izolacja materiałów poliestrowych (dobór i aplikacja)

Informacje szczegółowe:
Termin :
Miejsce: Centrum Szkoleniowe Komorniki k. Poznania
Czas trwania kursu: 2 dni
Wielkość grupy: max. 4 osoby – 1 trener szkolący
Struktura kursu - teoria 20% praktyka - 80%

Cena szkolenia obejmuje:
- ubezpieczenie
- szkolenie i opiekę trenera przez cały czas trwania kursu
- catering (obiad, przerwa kanapkowa, ciepłe i zimne napoje podczas przerw)
- kombinezon lakierniczy i półmaska lakiernicza (po szkoleniu dla uczestnika, tylko dla nowych uczniów)
- koszulka Pro-Painter (tylko dla nowych uczniów)
- materiały szkoleniowe
- certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętnościOFERTA SZKOLEŃ POZIOM 2 - LAKIERNIK​

(3 x praktyka)

Lakiernik I

Opis szkolenia:

Kurs ma pomóc adeptom w poznaniu

właściwych kroków, metod i produktów potrzebnych do skutecznego

przygotowania pojazdu do samodzielnej naprawy lakierniczej. Szczególny

nacisk postawiono na doskonalenie umiejętności praktycznych (80% kursu).

Szkolenie obejmuje etapy: dobór i rodzaje podkładów w zależności od

naprawy, aplikacja i obróbka podkładów, dobory metod obrabiania,

materiałów i sprzętu. Szkolenie zakończone testem sprawdzającym

(praktycznym).

- Rodzaje podkładów i ich dobór do rodzaju naprawy
- Dobór sprzętu do aplikacji podkładów
- Dobór sprzętu do obróbki podkładów
- Dobór papierów ściernych i gradacji do obróbki
- Maskowanie przed podkładowaniem
- Przygotowanie powierzchni pod podkład wypełniający
- Aplikacja i obróbka podkładów wypełniających
- Aplikacja i obróbka podkładów „mokro w mokro”

Informacje szczegółowe:
Termin:
Miejsce: Centrum Szkoleniowe Komorniki k. Poznania
Czas trwania kursu: 2 dni
Wielkość grupy: max. 4 osób – 1 trener szkolący
Struktura kursu - teoria 20% praktyka - 80%


Cena szkolenia obejmuje:
- ubezpieczenie
- szkolenie i opiekę trenera przez cały czas trwania kursu
- catering (obiad, przerwa kanapkowa, ciepłe i zimne napoje podczas przerw)

- kombinezon lakierniczy i półmaska lakiernicza (po szkoleniu dla

uczestnika, tylko dla nowych uczniów, wymiana filtrów dla uczestników

dwóch poprzednich etapów)
- koszulka Pro-Painter (tylko dla nowych uczniów)
- materiały szkoleniowe
- certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności

Lakiernik II

Opis szkolenia:

Kurs ma pomóc adeptom w poznaniu

właściwych kroków, metod i produktów potrzebnych do skutecznego

przygotowania pojazdu do samodzielnej naprawy lakierniczej i jej

wykonania. Szczególny nacisk postawiono na doskonalenie umiejętności

praktycznych (80% kursu). Szkolenie obejmuje etapy: dobory systemów

nawierzchniowych do naprawy, dobór sprzętu i materiałów, aplikacja

warstw nawierzchniowych. Szkolenie zakończone testem sprawdzającym

(praktycznym).
- Dobór systemu nawierzchniowego
- Maskowanie do lakierowania
- Dobór i regulacja pistoletów do aplikacji lakierów nawierzchniowych/akrylowych 2K
- Dobór i regulacja pistoletów do aplikacji baz konwencjonalnych/wodnych typu „solid”
- Dobór i regulacja pistoletów do aplikacji lakierów bezbarwnych
- Aplikacja lakierów nawierzchniowych akrylowych 2K
- Aplikacja baz konwencjonalnych/wodnych typu „solid”
- Aplikacja lakierów bezbarwnych
- Cieniowanie lakierów akrylowych, baz konwencjonalnej/wodorozcieńczalnej typu „Solid”
- Cieniowanie lakierów bezbarwnych


Informacje szczegółowe:
Termin:
Miejsce: Centrum Szkoleniowe Komorniki k. Poznania
Czas trwania kursu: 2 dni
Wielkość grupy: max. 4 osób – 1 trener szkolący
Struktura kursu - teoria 20% praktyka - 80%


Cena szkolenia obejmuje:
- ubezpieczenie
- szkolenie i opiekę trenera przez cały czas trwania kursu
- catering (obiad, przerwa kanapkowa, ciepłe i zimne napoje podczas przerw)

- kombinezon lakierniczy i półmaska lakiernicza (po szkoleniu dla

uczestnika, tylko dla nowych uczniów, wymiana filtrów dla nowych

uczestników dwóch poprzednich etapów)
- koszulka Pro-Painter (tylko dla nowych uczestników)
- materiały szkoleniowe
- certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności

Lakiernik III

Opis szkolenia:

Kurs ma pomóc adeptom w poznaniu

właściwych kroków, metod i produktów potrzebnych do skutecznego

przygotowania pojazdu do samodzielnej naprawy lakierniczej. Szczególny

nacisk postawiono na doskonalenie umiejętności praktycznych (80% kursu).

Szkolenie obejmuje etapy: dobory systemów nawierzchniowych do naprawy,

dobór sprzętu i materiałów, aplikacja warstw nawierzchniowych z

wykorzystaniem trudnych efektów. Szkolenie zakończone testem

sprawdzającym (praktycznym).
- Dobór systemu nawierzchniowego
- Maskowanie do lakierowania
- Dobór i regulacja pistoletów do aplikacji baz konwencjonalnych/wodnych z efektami metalicznymi, perłowymi i xirallic®
- Aplikacja baz konwencjonalnych/wodnych z efektami metalicznymi, perłowymi i xirallic®
- Cieniowanie z efektami metalicznymi, perłowymi i xirallic®

Informacje szczegółowe:
Termin:
Miejsce: Centrum Szkoleniowe Komorniki k. Poznania
Czas trwania kursu: 2 dni
Wielkość grupy: max. 4 osób – 1 trener szkolący
Struktura kursu - teoria 20% praktyka - 80%

Cena szkolenia obejmuje:
- ubezpieczenie
- szkolenie i opiekę trenera przez cały czas trwania kursu
- catering (obiad, przerwa kanapkowa, ciepłe i zimne napoje podczas przerw)

- kombinezon lakierniczy i półmaska lakiernicza (po szkoleniu dla

uczestnika, tylko dla nowych uczniów, wymiana filtrów dla nowych

uczestników dwóch poprzednich etapów)
- koszulka Pro-Painter (tylko dla nowych uczestników)
- materiały szkoleniowe
- certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności

OFERTA SZKOLEŃ POZIOM 3 - POLEROWANIE I KOREKTA LAKIERU

Szkolenie ma pomóc lakiernikom w poznaniu

właściwych kroków, metod i produktów potrzebnych do prawidłowego

przeprowadzenia polerowania oraz korekty lakieru bezbarwnego. Dotyczy

polerowania jako ostatniego etapu po naprawie lakierniczej. Szczególny

nacisk postawiono na doskonalenie umiejętności praktycznych (80% kursu).
Szkolenie obejmuje zagadnienia:
- prawidłowa identyfikacja rodzaju lakieru (stanu)
- dobór technologii polerowania
- dobór sprzętu i materiałów (polerki, pasty, gąbki, futro, mikrofibry)
- rozwiązywanie problemów i wad lakierniczych na powierzchni dekoracyjnej (zacieki, wtrącenia, brak równomiernego połysku)


Informacje szczegółowe:
Termin:
Miejsce: Centrum Szkoleniowe Komorniki k. Poznania
Czas trwania kursu: 1 dni
Wielkość grupy: max. 12 osób – 3 trenerów szkolących
Struktura kursu - teoria 20% praktyka - 80%


Cena szkolenia obejmuje:
- ubezpieczenie
- szkolenie i opiekę trenera przez cały czas trwania kursu
- catering (obiad, przerwa kanapkowa, ciepłe i zimne napoje podczas przerw)
- koszulka Pro-Painter
- materiały szkoleniowe
- certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności
OFERTA SZKOLEŃ POZIOM 4 - LAKIEROWANIE 3CT

Szkolenie specjalistyczne dla osób czynnie

lakierujących dotyczących technik i technologii napraw lakierniczych

przy wykorzystaniu kolorów trójwarstwowych. Szkolenie 100% praktyczne.

Szkolenie obejmuje:

- identyfikacja kolorów 3CT
- dobór podkładów do kolorów 3CT
- przygotowanie elementów pod wymalowania kolorami 3CT
- wykonywanie próbnych natrysków przy dobieraniu kolorów 3CT
- aplikacja kolorów 3CT
- elementy cieniowania kolorów 3CT

Informacje szczegółowe:
Termin:
Miejsce: Centrum Szkoleniowe Komorniki k. Poznania
Czas trwania kursu: 2 dni
Wielkość grupy: max. 4 osoby
Struktura kursu: PRAKTYKA– 100%Cena szkolenia obejmuje:
- ubezpiecznie
- koszulkę Pro-Painter
- szkolenie i opiekę trenera przez cały czas trwania kursu
- catering (obiad, przerwa kanapkowa, ciepłe i zimne napoje podczas przerw)
- materiały szkoleniowe
- certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności

OFERTA SZKOLEŃ POZIOM 5 - SMART/SPOT Repair

Opis szkolenia:
Dwudniowe szkolenie z

zakresu napraw punktowych przeznaczone dla osób posiadających już

umiejętności lakiernicze. Uczestnicy poznają zasady maskowania wybranych

miejsc, nauczą się doboru materiałów i procesu przygotowania

powierzchni oraz lakierowania na małych powierzchniach. Poznają także

potrzebny sprzęt do napraw Spot/Smart Repair (pistolety, maszynki i

promienniki). Szkolenie zakończone egzaminem (najprawdopodobniej na

samochodzie, a nie na panelach).

Informacje szczegółowe:
Termin:
Miejsce: Centrum Szkoleniowe Komorniki k. Poznania
Czas trwania kursu: 2 dni
Wielkość grupy: max. 5 osób – 2 trenerów szkolących
Struktura kursu: teoria - 5% praktyka - 95%


Cena szkolenia obejmuje:
- ubezpieczenie
- szkolenie i opiekę trenera przez cały czas trwania kursu
- catering (obiad, przerwa kanapkowa, ciepłe i zimne napoje podczas przerw)
- kombinezon lakierniczy i półmaska lakiernicza (po szkoleniu dla uczestnika)
- koszulka Pro-Painter
- materiały szkoleniowe
- certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności

Zapraszamy do kontaktu!